Cronologie

1914

1915

* * *

Reamintim cititorilor articolele II, III și IV din Convenția pentru Prevenirea și Pedepsirea Crimei de Genocid, aprobată, semnată și ratificată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 9 decembrie 1948 (Rezoluția 260 A III) și intrată în vigoare la data de 12 ianuarie 1951, semnată de 76 de state, printre care și Turcia (România a aderat la Convenție la 2 decembrie 1950):.
Art. II – În prezenta Convenție, genocidul se referă la oricare dintre actele de mai jos, comis cu intenția de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, cum ar fi:

a) Omorârea membrilor unui grup;.
b) Atingerea gravă a integrității fizice sau mentale a membrilor unui grup;.
c) Supunerea intenționată a grupului la condiții de existență care antrenează distrugerea fizică totală sau parțială;.
d) Măsuri care vizează scăderea natalității în sânul grupului;.
e) Transferarea forțată a copiilor dintr-un grup într-altul.

Art. III. Vor fi pedepsite următoarele acte:

a) Genocidul;.
b) Înțelegerea în vederea comiterii genocidului ;.
c) Incitarea directă și publică la comiterea unui genocid;.
d) Tentativa de genocid;.
e) Complicitatea la genocid.

Art. IV. Persoanele care au comis crima de genocid, sau unul dintre actele enumerate la art. III, vor fi pedepsite indiferent că sunt conducători, funcționari sau particulari.

* * *

 

1916

 

 

1917

 

 

1918

 

 

1919

 

 

1920

 

 

1921

 

 

1922

 

 

1923

 

 

Cronologie întocmită de SERGIU SELIAN